Dôvody prečo sa jednoznačne oplatí recyklovať stavebný odpad ?

NIŽŠIE NÁKLADY OPROTI ULOŽENIU NA SKLÁDKE

Uloženie stavebného odpadu na zbernom dvore – recyklačnom stredisku stavebného odpadu je podstatne lacnejšie ako uloženie na skládke odpadu.

VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV NA DOPRAVU

Vďaka mobilite recyklačných technológií drvenie stavebného odpadu prebehne priamo u vás a recyklovaný materiál môžete znova použiť na stavbe. Na doprave tak ušetríte hneď 2x. Odpadne preprava stavebného odpadu na skládku aj doprava nového kameniva na stavbu.

MOŽNOSŤ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA MATERIÁLU

Recyklované kamenivo je cenovo porovnateľné s primárnou surovinou (lomový kameň, štrk..), ale zásadná úspora vzniká v dôsledku redukcie nákladov na dopravu z dôvodu mobility recyklačných technológií.

RIEŠENIE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Recyklácia stavebného odpadu prebieha podľa prísnych environmentálnych zásad a použitie recyklátu redukuje negatívne vplyvy na životné prostredie pri ťažbe primárnej suroviny.
●  Máte možnosť ušetriť za odvoz stavebného odpadu na skládku

●  Máte možnosť ušetriť za uskladnenie stavebného odpadu

●  Máte možnosť ušetriť na kúpe nového stavebného materiálu

●  Máte možnosť tiež znížiť negatívny vplyv stavebníctva na životné prostredie
 

VÝHODY RECYKLÁCIE

 

PRIEBEH RECYKLÁCIE

 

RECYKLÁCIA A MATERIÁL

RECYKLÁCIA ? JEDNOZNAČNE !!

Pozrite si malú videoukážku ako prebieha drvenie stavebného odpadu.

Ak dáte materiál zrecyklovať

aký použiteľný materiál vznikne ?

Aký stavebný odpad je na recykláciu vhodný ?

CENNÍK – drvenie a triedenie stavebného odpadu

PRIEBEH

CENOVÁ PONUKA ZDARMA

Na čo je možné takto zrecyklovaný materiál využiť ?

Prečo práve recyklácia

stavebného odpadu priamo u nás?

Niečo málo o našom mobilnom drviči

Rubble Master RM 70GO!

●  stavebné materiál, ktorý je cenovo a kvalitou porovnateľný ako napríklad štrk, lomový kameň a podobne

●  za predpokladu legislatívnych, technologických predpisov a noriem je možné recyklované kamenivo na opätovné použitie namiesto primárnej suroviny,

●  recyklovaný materiál je jeho vlastnosťami porovnateľný s primárnou surovinou,

●  medzi štandardné frakcie recyklovaného kameniva (materiálu) sú 0-22mm, 0-63mm, 16-32mm a 32-63mm
●  Prevádzková hmotnosť: 19,5 t
●  Dĺžka otvoru drviča: 0,76 m
●  Šírka otvoru drtiča: 0,6 m
●  Transportná dĺžka: 8,34 m
●  Transportná šírka: 2,3 m
●  Transportná výška: 2,81 m
●  Naša firma realizuje aj búracie práce, všetko Vám vieme spraviť nakomplet bez zbytočných starostí.
●  Ďalšou veľkou výhodou recyklácie stavebného odpadu z demolácií stavieb mobilnou drvičkou je hlavne to, že táto recyklácia vie prebiehať kdekoľvek (na mieste, ktoré si klient určí = uňho doma, či na inom mieste kde sa búracie práce vykonávajú alebo aj na zbernom či recyklačnom dvore)
●  RM 70 GO! je kompaktný a zároveň mimoriadne výkonný mobilný drvič, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie očakávania. Pokiaľ ide o flexibilitu či manipuláciu nemá problém so širokou škálou materiálov ako sú napríklad sutiny, asfalt, prírodná hornina so strednou tvrdosťou,… ●  Maximálna hodinová spracovateľská kapacita mobilného drviča je 150 t/hodinu (podľa druhu materiálu). S hmotnosťou iba 19 ton je RM 70GO! patrí medzi najľahšie drviče taktiež má veľmi nízku spotrebu nafty a je veľmi tichý. Drvič má zabudovaný aj rozstrek vody, ktorý slúži na zníženie prašnosti.
●  Medzi základné technické vybavenie pri recyklácií stavebného odpadu patrí predovšetkým mobilný drvič Rubble Master RM 70 GO!, nakladač značky Komatsu WB-63

●  Nakladač najprv pomocou vibračného kladiva rozbije veľké kusy na menšie kúsky, ktoré následne vloží do násypníka mobilného drviča, kde sa tento materiál rozdrví na Vami zvolenú frakciu

●  Mobilná drviča je vybavená elektronickou váhou, ktorá presne zváži hmotnosť drvičom zrecyklovaného stavebného materiálu

●  Nerobia nám problém ani rozličné druhy zrnitosti, pretože súčasťou našej mobilnej drvičky je triedič. Do tohto triediča príde už rozdrvený odpad z dopravníkového pásu drvičky, ktorý následne triedič roztriedi na ďalšie menšie frakcie

●  Výsledkom tohto recyklačného procesu je zrecyklované kamenivo, ktoré sa už nepovažuje za odpad, ale za stavebný materiál či dokonca tovar. Kvalita takto zrecyklovaného kameniva samozrejme vždy závisí od kvality vstupného stavebného odpadu, ale aj od použitých recyklačných technológií, taktiež aj od systému a spôsobu príjmu, od skladovania….
●  Takýto materiál je veľmi vhodné využiť ako podkladovú vrstvu pod chodníky, parkoviská, cesty, do základových dosiek,…

●  Taktiež je vhodné použiť tento materiál medzi základové pásy stavieb, lebo sa dá lepšie zhutniť ako napríklad lomový kameň
●  Na takúto recykláciu je samozrejme vhodný akýkoľvek tuhý stavebný odpad ako je napríklad odpad z demolácií, ktorý sa nepovažuje za nebezpečný odpad, ktorý nie je kombinovaný inými odpadmi alebo látkami ako sú napríklad drevo, plast, sklo či komunálny odpad
 
Drvenie < 500 ton - 4,50 €/t
Drvenie < 500 ton - 1000 ton - 4,30 €/t
Drvenie < 1000 ton - 4,00 €/t
Triedenie – 60,00 €/ hod

ceny sú uvedené bez DPH

Ako postupujeme pri recyklácií

stavebného odpadu ?

Veľmi jednoducho !

Zaujíma vás, ako také drvenie stavebného odpadu od našej firmy prebiehajú? Na úvod prídeme na krátku obhliadku stavebného odpadu (ktorá je samozrejme vždy zadarmo), aby sme boli schopní stanoviť čo najefektívnejší spôsob realizácie drvenie stavebného odpadu a vytvoriť adekvátnu cenovú ponuku. Následne, ak dôjde k akceptácií našej ponuky, dohodne sa termín vykonania samotného drvenia stavebného odpadu a všetko ostatné je na nás, vy sa už o nič viac starať nemusíte

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0908 795 676 (dostupné nonstop) alebo prostredníctvom mailovej adresy ekoglobal3@gmail.com. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom kontaktného formulára (kliknite na “kontaktujte nás” a budete presmerovaný na podstránku, ktorá obsahuje kontaktný formulár).