PRÍJAZDOVÁ CESTA

V rámci našich služieb Vám dokážeme zabezpečiť úpravu terénu od hrubých zemných prác, až po finálny výsledok v podobe príjazdu, príjazdovej cesty vhodnú na okamžite používanie. V našej kompetencii je taktiež príprava pozemku pred stavbou, t.j. jeho vyrovnanie navozením materiálu a jeho upravením na požadovanú hrúbku, podklady pre cesty nevynímajúc. 

 

Pozemok spevníme štrkom, makadamom alebo recyklátom, ktorý je jeho cenovo výhodnejšou alternatívou makadamu, no s rovnakými vlastnosťami.
Pomocou techniky, ktorou disponujeme a dokonalo zladenému tímu profesionálov, sme schopní upraviť takmer akýkoľvek povrch.

ZÁKLADOVÁ DOSKA

Ponúkame výstavbu základových dosiek pre rodinné domy, chaty, garáže, sklady a iné pozemné stavby.


Základové dosky, resp. základy domu sú najdôležitejšou časťou stavby, preto sa pri realizácii obráťte na odborníkov. Základy vyhotovujeme precízne, podľa dokumentácie a s konzultáciou projektanta alebo statika hlavnou prioritou je spokojnosť našich klientov.


Vyhotovujeme základy pod murované domy aj drevostavby.

Čo zahŕňa etapa výstavby základov?

1.

Výškové zameranie

Výškové zameranie základovej dosky s ohľadom na bod +/-0 k referenčnému bodu, ktorý určí zákazník/investor

2.

Vytýčenie základov

Vytýčenie základov domu geodetom a následné označenie základových pásov pred výkopom (možnosť zabezpečiť investorom miestneho geodeta).

3.

Samotný výkop

Asistencia pri výkopových prácach základových pásov, meranie hĺbky výkopu a ručné dočisťovanie, štrkové lôžko následné hutnenie

4.

Osadenie bleskozvodu

Osadenie základového zemniča FeZn podľa projektovej dokumentácie po obvode v ryhe.

5.

Betonáž základových pásov

6.

Zameranie

Zameranie rohov stavby a založenie prvého radu DT tvárnic.

7.

Uloženie betónových tvárnic

Uloženie ďalších radov DT tvárnic s osadením výstuže vo vertikálnom aj horizontálnom smere.

8.

Betonáž debniacich tvárnic

Betonáž DT tvárnic betón-pumpou.

9.

Montáž kanalizácie

Montáž ležatej kanalizácie v základovej doske v podľa projektovej dokumentácie, vyvedenie kanalizácie 1m pred základovú dosku.

10.

Navážka štrku

Navážka makadamu a hutnenie.

 

11.

Osadenie kanalizácie

Osadenie a montáž ležatej kanalizácie pod betónovú základovú dosku v zmysle PD a zdravotechniky.

 

12.

Debnenie

Debnenie základovej dosky po obvode.

13.

Osadenie sietí

Osadenie a uloženie Kari sietí na celú plochu a ich zviazanie

14.

Finálna betonáž

Betonáž základovej dosky

Napíšte si o najvýhodnejšiu ponuku

Čím viac informácií, tým presnejšie ponuka

Pre optimálny variant potrebujeme vedieť čo najviac o vašom vysnívanom dome – rozmery, preferencie tvárnic, energetického štandardu apod. Čím viac nám toho o svojom domu napíšete, tým lepšie.

HRUBÁ STAVBA

PREČO SI VYBRAŤ NÁS ?

Hrubá stavba je kostra domu, ktorú keď podceníte bude Vás to v konečnom dôsledku stáť nemalé úsilie a samozrejme aj financie. Neodborne alebo nepekne položená podlaha je ,,len“ estetický problém ale napr. zle spravené základy kedy môže prasknúť obvodový múr, je už väčší problém. Samozrejme keď už máte zhotovenú hrubú stavbu, ostatné práce si viete už robiť aj svojpomocne.

 

Nechajte Vašu hrubú stavbu na odborníkov, premeníme projekt na vysnívaný dom! odborníkov. 

Čo u nás znamená hrubá stavba a čo všetko máte v cene ?

Penetračný náter pod izoláciu, izolácia proti vode z natavených pásov pod priečky, murovanie priečok (obvodové, nosné a nenosné), osadenie keramických prekladov, debnenie vencov, viazanie železa na vence, betonáž vencov, odstránenie debnenia. 

PRIEBEH

 

Zaujíma vás, ako také stavebné práce  od našej firmy prebiehajú? Na úvod prídeme na krátku obhliadku terénu (ktorá je samozrejme vždy zadarmo), aby sme boli schopní stanoviť čo najefektívnejší spôsob realizácie  stavebných prác a vytvoriť adekvátnu cenovú ponuku. Následne, ak dôjde k akceptácií našej ponuky, dohodne sa termín vykonania samotných stavebných prác  a všetko ostatné je na nás, vy sa už o nič viac starať nemusíte

CENOVÁ PONUKA ZDARMA

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 
0908 795 676
(dostupné nonstop) alebo prostredníctvom mailovej adresy ekoglobal3@gmail.com . Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom kontaktného formulára (kliknite na “kontaktujte nás” a budete presmerovaný na podstránku, ktorá obsahuje kontaktný formulár).

KONTAKTUJTE NÁS